Uzmanlık Alanlarımız

 
Eğitim

Dijital Arşiv

Danışmanlık

Arşiv Yazılımları

Saklama Planları

Arşiv Taşımacılığı

Doküman Tarama

Envanter Çalışmaları

Dosya Tasnif Planları

Servis Büro Hizmetleri

Fiziksel Arşiv Düzenleme

Ayıklama ve İmha İşlemleri

Standart Dosya Planı Eğitimleri

Renk Kodlu Arşiv Dosyası Temini

Bilgi ve Belge Merkezlerinin kurulması

Arşiv ve Kütüphane mataryallerinin temini
Uzmanlık Alanlarımız